Przejdź do treści
  • Polski
  • English

O fundacji

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi finansowanymi przez PAFW programami: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Wszystkie Programy przeszły do nowej Fundacji wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób to szansa na poszerzenie i wzbogacenie naszych działań. Chcemy budować szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.  We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego, mamy nadzieję proponować także nowe formy staży i pobytów naukowych w Polsce.

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.


Nasz misja

Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – ludzi, którzy wykazują się postawą obywatelską, działają na rzecz rozwoju w swoich krajach.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

  • Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
  • Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich oraz związanych z gospodarką rynkową.
  • Promocja Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej.
  • Wspieranie współpracy polskich i zagranicznymi organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.

Co robimy?

Przyznajemy
stypendia

W ramach Programu Kirklanda przyznajemy co roku ok. 45 stypendiów na roczne studia uzupełniające w Polsce dla młodych specjalistów z 9 krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Mamy już 700 absolwentów!

Realizujemy
wizyty
studyjne

Studenci oraz profesjonaliści z krajów Europy Wschodniej zapraszani są na jedno- lub dwutygodniowe wizyty studyjne w Polsce. Poznają dzisiejszą Polskę, jej doświadczenia, rozwiązania prawne i instytucjonalne w konkretnych dziedzinach. Gościliśmy już ponad 5000 profesjonalistów i prawie 3000 studentów – wszystko to w ramach Programu Study Tours to Poland.

Organizujemy
staże
zawodowe

Program Kirklanda oferuje nie tylko studia, ale też staże zawodowe w instytucjach państwowych i prywatnych. Każdy z 700 absolwentów Programu odbył co najmniej dwutygodniowy staż, wielu z nich zaś odbyło staże dłuższe, niekiedy nawet w 3-4 instytucjach.

Prowadzimy
szkolenia

Pobyt na stypendium Kirklanda daje możliwość odbycia wartościowych szkoleń. Od kilku lat organizujemy dla naszych stypendystów szkolenia z pisania projektów, prowadzenia prezentacji naukowych, szkolenia biblioteczne, dotyczące korzystania z pełnotekstowych baz danych, ale również warsztaty rozwoju osobistego i planowania ścieżki kariery, czy warsztaty dotyczące różnic kulturowych.

Wspieramy
aktywność
absolwentów

Naszych absolwentów wspieramy w różnorodny sposób – zapraszamy na konferencje i zjazdy absolwenckie, dofinansowujemy działania stowarzyszeń absolwenckich i spotkania byłych roczników, a także projekty „pomostowe”. Podtrzymujemy kontakty poprzez wydawanie Biuletynu oraz dzielenie się ważnymi informacjami poprzez portale społecznościowe.

Wspieramy
i współorganizujemy
międzynarodowe
fora i konferencje

Program Study Tours to Poland jest współrealizatorem projektu WEASA - Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka z ramienia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach Programu dofinansowujemy też m.in. Forum Ekonomiczne w Toruniu czy Wschodnioeuropejską Szkołę Zimową i Warsztaty im. Bohdana Osadczuka realizowane przez Kolegium Europy Wschodniej z Wrocławia. Co kilka lat organizujemy też Konferencje Absolwentów Programu Kirklanda.


Rada fundacji

RENATA KOŹLICKA-GLIŃSKA


Przewodnicząca Rady Fundacji Liderzy Przemian

ANDRZEJ DAKOWSKI


Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
(w latach 1990-2012)
Współtwórca Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

JUSTYNA JANISZEWSKA


Dyrektorka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Wcześniej Prezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji

Zespół

AGATA WIERZBOWSKA-MIAZGA
Prezeska Zarządu FLP agata.wierzbowska@leadersofchange.pl +48 503 012 971
URSZULA SOBIECKA
Członkini Zarządu Dyrektorka Programu Kirklanda urszula.sobiecka@kirkland.edu.pl +48 504 103 904
MIROSŁAW SKÓRKA
Członek Zarządu Dyrektor Programu Studytours to Poland miroslaw.skorka@studytours.pl +48 691 848 002
POLINA CHINIMCZUK
Koordynatorka Projektów polina.chinimczuk@studytours.pl +48 690 848 060
LENA PRUSINOWSKA
Koordynatorka Programu Studytours to Poland lena.prusinowska@studytours.pl +48 691 848 081
JOANNA PIETRZAK
Koordynatorka Programu Kirklanda joanna.pietrzak@kirkland.edu.pl +48 607 177 715
JOANNA STANISŁAWSKA
Koordynatorka Projektów Poststypendialnych Programu Kirklanda joanna.stanislawska@kirkland.edu.pl +48 669 407 514
ANNA JAKOWSKA
Koordynatorka ds. Promocji i Projektów Poststypendialnych Programu Kirklanda anna.jakowska@kirkland.edu.pl +48 501 332 021
MACIEJ PUŁAWSKI
Specjalista ds. księgowo-kadrowych
PATRYCJA PODRAZA
Specjalistka ds. komunikacji i promocji patrycja.podraza@leadersofchange.pl +48 690 848 067
Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web