O fundacji

O fundacji

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi finansowanymi przez PAFW programami: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Fundacja współorganizuje też z ramienia PAFW (wraz z Centrum Europejskim w Natolinie i German Marshall Fund) Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką WEASA.

Wszystkie Programy przeszły do nowej Fundacji wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób to szansa na poszerzenie i wzbogacenie naszych działań. Chcemy budować szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.  We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego, mamy nadzieję proponować także nowe formy staży i pobytów naukowych w Polsce.

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.

NASZA MISJA

Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – ludzi, którzy wykazują się postawą obywatelską, działają na rzecz rozwoju w swoich krajach.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:

  • Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
  • Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich oraz związanych z gospodarką rynkową.
  • Promocja Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej.
  • Wspieranie współpracy polskich i zagranicznymi organizacji pozarządowych,
    instytucji publicznych i prywatnych.

CO ROBIMY?

Przyznajemy
stypendia

W ramach Programu Kirklanda przyznajemy co roku ok. 45 stypendiów na roczne studia uzupełniające w Polsce dla młodych specjalistów z 9 krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Mamy już 700 absolwentów!

Realizujemy
wizyty
studyjne

Studenci oraz profesjonaliści z krajów Europy Wschodniej zapraszani są na jedno- lub dwutygodniowe wizyty studyjne w Polsce. Poznają dzisiejszą Polskę, jej doświadczenia, rozwiązania prawne i instytucjonalne w konkretnych dziedzinach. Gościliśmy już ponad 5000 profesjonalistów i prawie 3000 studentów – wszystko to w ramach Programu Study Tours to Poland.

Organizujemy
staże
zawodowe

Program Kirklanda oferuje nie tylko studia, ale też staże zawodowe w instytucjach państwowych i prywatnych. Każdy z 700 absolwentów Programu odbył co najmniej dwutygodniowy staż, wielu z nich zaś odbyło staże dłuższe, niekiedy nawet w 3-4 instytucjach.

Prowadzimy
szkolenia

Pobyt na stypendium Kirklanda daje możliwość odbycia wartościowych szkoleń. Od kilku lat organizujemy dla naszych stypendystów szkolenia z pisania projektów, prowadzenia prezentacji naukowych, szkolenia biblioteczne, dotyczące korzystania z pełnotekstowych baz danych, ale również warsztaty rozwoju osobistego i planowania ścieżki kariery, czy warsztaty dotyczące różnic kulturowych.

Wspieramy
aktywność
absolwentów

Naszych absolwentów wspieramy w różnorodny sposób – zapraszamy na konferencje i zjazdy absolwenckie, dofinansowujemy działania stowarzyszeń absolwenckich i spotkania byłych roczników, a także projekty „pomostowe”. Podtrzymujemy kontakty poprzez wydawanie Biuletynu oraz dzielenie się ważnymi informacjami poprzez portale społecznościowe.

Wspieramy
i współorganizujemy
międzynarodowe
fora i konferencje

Program Study Tours to Poland jest współrealizatorem projektu WEASA - Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka z ramienia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach Programu dofinansowujemy też m.in. Forum Ekonomiczne w Toruniu czy Wschodnioeuropejską Szkołę Zimową i Warsztaty im. Bohdana Osadczuka realizowane przez Kolegium Europy Wschodniej z Wrocławia. Co kilka lat organizujemy też Konferencje Absolwentów Programu Kirklanda.

Rada fundacji

Renata Koźlicka-Glińska

Przewodnicząca Rady Fundacji Liderzy Przemian

Andrzej Dakowski

Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
(w latach 1990-2012)
Współtwórca Programu Stypendialnego
im. Lane’a Kirklanda

Justyna Janiszewska

Dyrektorka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Wcześniej Prezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji

Zespół

Agata Wierzbowska

AGATA WIERZBOWSKA-MIAZGA

Prezeska Zarządu FLP

agata.wierzbowska [at] leadersofchange.pl
+48 503 012 971

Urszula Sobieska

URSZULA
SOBIECKA

Członkini Zarządu
Dyrektor Programu Kirklanda

urszula.sobiecka [at] kirkland.edu.pl
+48 504 103 904

MIROSŁAW SKÓRKA

Członek Zarządu
Dyrektor Programu

Study Tours to Poland

miroslaw.skorka [at] studytours.pl
+48 691 848 002

polina

POLINA CHINIMCZUK

Koordynator Projektów

polina.chinimczuk [at] studytours.pl

+48 690 848 060

LENA PRUSINOWSKA

Koordynator Programu
Study Tours to Poland

lena.prusinowska [at] studytours.pl
+48 691 848 081

JOANNA PIETRZAK

Koordynatorka Programu
Kirklanda

joanna.pietrzak [at] kirkland.edu.pl
+48 607 177 715

JOANNA STANISŁAWSKA

Koordynatorka Projektów
Poststypendialnych Programu Kirklanda

joanna.stanislawska [at] kirkland.edu.pl
+48 669 407 514

ANNA JAKOWSKA

Koordynatorka ds. Promocji i Projektów
Poststypendialnych Programu Kirklanda

anna.jakowska [at] kirkland.edu.pl
+48 501 332 021

MACIEJ PUŁAWSKI

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Patrycja Podraza

PATRYCJA PODRAZA

Specjalistka ds. promocji i komunikacji

patrycja.podraza [at] leadersofchange.pl

+48 690 848 067

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.