WEASA

WARSZAWSKA LETNIA
SZKOŁA EURO-ATLANTYCKA

(WEASA)

Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest platformą wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz budowania sieci kontaktów dla ekspertów i specjalistów z Państw Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Polski.

Jest to wspólna inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund (GMF).

Program PAFW – Study Tours to Poland był współrealizatorem ośmiu edycji WEASA w latach 2013-2020. Od 2021 r. głównym realizatorem WEASA jest Kolegium Europejskie w Natolinie. Projekt jest współfinansowany ze środków PAFW w ramach Programu STP, a także Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund w Polsce.

Zakres tematyczny Akademii obejmuje transformację systemową, integrację europejską i relacje transatlantyckie, a od 2017 roku tematem wiodącym WEASA są wyzwania cyfrowe, zwłaszcza bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Seminaria i warsztaty
dla obecnych i przyszłych
analityków, ekspertów,
urzędników państwowych
i dziennikarzy z krajów
Partnerstwa Wschodniego.

Program WEASA jest skoncentrowany na 3 głównych obszarach: integracji europejskiej, transformacji systemowej i relacji transatlantyckich.

WEASA jest skierowana do ekspertów, analityków oraz doradców pracujących w centrach analitycznych, ośrodkach naukowych oraz instytucjach państwowych i strukturach politycznych krajów Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy mają okazję słuchać wykładów i brać udział w spotkaniach, warsztatach oraz wizytach studyjnych. Udział w WEASA wzięli m.in. Gunter Verheugen, Madeleine Albright, Leszek Balcerowicz, Edward Chow, Edward Lucas oraz wielu innych wybitnych wykładowców, ekspertów i praktyków z Europy oraz USA.

Pilotażowa edycja odbyła się w 2013 roku. Poświęcona była relacjom transatlantyckim i wyzwaniom transformacyjnym w Europie Wschodniej. Wzięły w niej udział 44 osoby ze wszystkich krajów PW. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów oraz dyskutować m.in. z Günterem Verheugenem – byłym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Jackiem Saryuszem-Wolskim MEP, Leszkiem Balcerowiczem – twórcą transformacji systemowej w Polsce, Robertem Wexlerem – członkiem Izby Reprezentantów USA, Gertem Weisskirchenem – byłym członkiem Bundestagu, Pawłem Sameckim – Dyrektorem NBP i byłym Komisarzem UE, Gerhardem Stahlem – Sekretarzem Generalnym Komitetu Regionów UE oraz wielu innymi znakomitymi ekspertami i naukowcami.

Każda edycja poświęcona jest innemu tematowi.

WEASA 2014 – Politics, Economy and Society in the Era Of Mobility: Perspectives For The Eastern Partnership States

WEASA 2015 – Energy Security

WEASA 2016 – Euro-Atlantic Support to Reforms and Development in Eastern Partnership Countries: Dialogue on the New Architecture

WEASA 2017 – Digital Community: Security, Information and Economy

WEASA 2018 – The Politics of Technology

WEASA 2019 – Humans, Machines, Politics, Truth

WEASA 2020 – Public speach, Private platforms

WEASA 2021 – Whose technology? Whose interests? Power and influence in the digital age

 

Łącznie w WEASA udział wzięło 373 osoby.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach WEASA!

Więcej informacji na

www.weasa.org

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.