WEASA

WARSZAWSKA LETNIA
SZKOŁA EURO-ATLANTYCKA

(WEASA)

Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest platformą wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz budowania sieci kontaktów dla ekspertów i specjalistów z Państw Partnerstwa Wschodniego.

Jest to wspólna inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund.

Program Study Tours to Poland jest współrealizatorem projektu WEASA w ramach PAFW.

Procesy modernizacji i przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego są uwarunkowane skomplikowanymi doświadczeniami historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz różnymi wpływami geopolitycznymi. Od sukcesu przemian w regionie zależy nie tylko kształt politycznej mapy naszego kontynentu, dobrobyt i ekonomiczny rozwój jego społeczeństw, ale także bezpieczeństwo i stabilizacja całej Europy. Wiedza na temat procesów transformacyjnych oraz integracyjnych może być pomocna w budowaniu własnych strategii rozwoju i reformowania poszczególnych krajów

Seminaria i warsztaty
dla obecnych i przyszłych
analityków, ekspertów,
urzędników państwowych
i dziennikarzy z krajów
Partnerstwa Wschodniego.

Program WEASA jest skoncentrowany na 3 głównych obszarach: integracji europejskiej, transformacji systemowej i relacji transatlantyckich.

WEASA jest skierowana do ekspertów, analityków oraz doradców pracujących w centrach analitycznych, ośrodkach naukowych oraz instytucjach państwowych i strukturach politycznych krajów Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy mają okazję słuchać wykładów i brać udział w spotkaniach, warsztatach oraz wizytach studyjnych. Udział w WEASA wzięli m.in. Gunter Verheugen, Madeleine Albright, Leszek Balcerowicz, Edward Chow, Edward Lucas oraz wielu innych wybitnych wykładowców, ekspertów i praktyków z Europy oraz USA.

Pilotażowa edycja odbyła się w 2013 roku. Poświęcona była relacjom transatlantyckim i wyzwaniom transformacyjnym w Europie Wschodniej. Wzięły w niej udział 44 osoby ze wszystkich krajów PW. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów oraz dyskutować m.in. z Günterem Verheugenem – byłym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Jackiem Saryuszem-Wolskim MEP, Leszkiem Balcerowiczem – twórcą transformacji systemowej w Polsce, Robertem Wexlerem – członkiem Izby Reprezentantów USA, Gertem Weisskirchenem – byłym członkiem Bundestagu, Pawłem Sameckim – Dyrektorem NBP i byłym Komisarzem UE, Gerhardem Stahlem – Sekretarzem Generalnym Komitetu Regionów UE oraz wielu innymi znakomitymi ekspertami i naukowcami.

Każda edycja poświęcona jest innemu tematowi.

WEASA 2014 – Politics, Economy and Society in the Era Of Mobility: Perspectives For The Eastern Partnership States

WEASA 2015 – Energy Security

WEASA 2016 – Euro-Atlantic Support to Reforms and Development in Eastern Partnership Countries: Dialogue on the New Architecture

WEASA 2017 – Digital Community: Security, Information and Economy

WEASA 2018 – The Politics of Technology

WEASA 2019 – Humans, Machines, Politics, Truth

WEASA 2020 – Public speach, Private platforms

 

Łącznie w WEASA udział wzięło 366 osób.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach WEASA!

Więcej informacji na

www.weasa.org

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.