Przejdź do treści
 • Polski
 • English

PROGRAM STYPENDIALNY IM. LANE’A KIRKLANDA

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda wspiera liderów i specjalistów z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, przyznając im stypendia na roczne studia uzupełniające w Polsce.

Program działa od 2000 roku i dzięki niemu blisko 1000 osób rozwinęło swoje umiejętności zawodowe, co umożliwiło im np. wprowadzić normy ISO w Urzędzie Miejskim w Berdiańsku, ożywić lokalne muzeum w Zasławiu, czy stworzyć kliniki prawne na białoruskich uniwersytetach.

Oferujemy wieloaspektowe wsparcie w rozwoju – indywidualne studia pod opieką specjalistów, staże zawodowe, a także udział w konferencjach, szkoleniach, zakup literatury branżowej, możliwość realizacji własnych mini-projektów społecznych.

Mamy już bilsko
1000 absolwentów!
ekspertów, menadżerów,
naukowców z 11 krajów

 

INWESTUJĄC W CZŁOWIEKA, ZMIENIAMY RZECZYWISTOŚĆ

Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia, zaś termin zgłoszeń upływa w marcu. Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Programu.

O udział w Programie mogą się ubiegać:

 • urzędnicy państwowi i samorządowi
 • prawnicy
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
 • liderzy organizacji pozarządowych,
 • animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze

Wymagania formalne:

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan)
 • posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda
 • wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra/specjalista)
 • wiek do 40 lat
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

Przedstawiona w zgłoszeniu tematyka badań powinna zgodna z następującymi dziedzinami:

 • ekonomia i zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • administracja biznesu
 • prawo
 • nauki społeczne
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • ochrona środowiska
 • zagadnienia bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe

Od września 2016 uruchomiona została nowa, pilotażowa ścieżka w ramach Programu Kirklanda o nazwie Kirkland Research Program. Oferuje ona krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. W ramach jednosemestralnych studiów obowiązuje stypendystów indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Od 2016 roku, ścieżkę Kirkland Research ukończyło 35 osób.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę domową Programu Kirklanda!

www.kirkland.edu.pl
Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web