Przejdź do treści
  • Polski
  • English

STUDY TOURS
TO POLAND

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Study Tours to Poland jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który powstał w 2004 roku w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanym od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W latach 2007-2016 koordynatorem STP było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

GOŚCILIŚMY JUŻ PRAWIE
7000 PROFESJONALISTÓW
I PONAD 3500 STUDENTÓW
Z KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ!

STUDY TOURS TO POLAND – WIZYTY PROFESJONALISTÓW

W ramach krótkoterminowych wizyt studyjnych przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracownicy centralnych instytucji państwowych i inne grupy zawodowe mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie przekształceń ustrojowych i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej. Wizyty organizowane są w niewielkich grupach, we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz centralnymi instytucjami państwa. Dotychczas w STP brali udział głównie przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji.

STUDY TOURS TO POLAND – WIZYTY STUDENTÓW

W ramach tej ścieżki STP zapraszamy wyróżniających się studentów z Białorusi, Mołdowa, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt Petersburg) na kilkunastodniowe wizyty przy polskich ośrodkach akademickich. W trakcie spotkań organizowanych przez doświadczone organizacje pozarządowe studenci maja okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

Więcej informacji o Programie na stronie

www.studytours.pl
Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web