Blog

XI Konferencja Absolwentów polskich programów stypendialnych

Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes FLP i Joanna Stanisławska, Koordynator Projektów Poststypendialnych Programu Kirklanda wzięły udział w XI Konferencji Absolwentów polskich programów stypendialnych niedawno organizowanej przez Ambasadę RP w Kijowie.

Ponad 40 Kirklandystów wzięło udział w różnych wydarzeniach konferencyjnych, kilkoro z nich zaprezentowało swoje działania. Oleh Zhovtanetskij otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację o życiu po stypendium.