Przejdź do treści
  • Polski
  • English

GOŚCIE Z BIAŁORUSKICH SAMORZĄDÓW NA WIZYCIE DOTYCZĄCEJ TURYSTYKI

Turystyka i rozwój ekonomiczny wspólnot lokalnych były nicią przewodnią wizyty studyjnej 13 białoruskich przedstawicieli władz lokalnych,
realizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w województwie w ramach programu Study Tours to Poland.

Turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczności lokalnych. Samorządy lokalne stosują różne rozwiązania w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej, promują agroturystykę, dążą do wykorzystania specyfik lokalnych jako atutu dla przyciągania turystów, promują produkty lokalne. Walory przyrodnicze, zabytki oraz tożsamość lokalna stają się istotnym elementem rozwoju gospodarczego regionu. Te doświadczenia są niezwykle cenne dla białoruskich przedstawicieli władz lokalnych, którzy stawiają sobie za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego własnych wspólnot lokalnych. Polskie doświadczenia, zwłaszcza te wypracowane w sąsiadujących przez granicę gminach w Polsce są dla nich często inspiracją i cenną pomocą w planowaniu mechanizmów rozwoju i wsparcia turystyki na obszarach wiejskich Białorusi.

Podczas wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 8-13 października 2017 r. białoruscy goście odwiedzili gminę Wojsławice, wzięli udział w Dniach
Jakuba Wędrowycza. Odwiedzili gminę Ruda-Huta, zapoznali się z doświadczeniami wiosek tematycznych – Wioska Gotów i Wioski Strachów w gminie Werbkowice, zapoznali się z działalności organizacji pozarządowych, funkcjonowaniem domu opieki, odwiedzili Sławatycze i Chełm, gdzie zapoznali się z infrastrukturą turystyczną regionów. Wszędzie tam władze lokalne uznają turystykę za jedną priorytetowych dziedzin własnej działalności, która jest ważna zarówno dla promocji miejscowości jak i dla poziomu życia mieszkańców.

 

 


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web