Wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności

Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

ALINA ȘAPOȘNICOV 

Alina jest wolontariuszką w ramach projektu „ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w działaniu. Rozwój zasobów internetowych ”Europejskiego Korpusu Solidarności. W naszej Fundacji jest od 1 września 2021 r. Alina pochodzi z Mołdawi i jest absolwentką Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2018 r.

Archiwum

Olga Rummo

Olga jest wolontariuszką w ramach projektu „ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w działaniu. Rozwój zasobów internetowych” Europejskiego Korpusu Solidarności. W naszej Fundacji była w okresie od września 2019 do sierpnia 2020 r. Olga pochodzi z Białorusi i jest absolwentką Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2017 r. Do obszaru jej zainteresowań należą: projektowanie stron oraz grafika, zarówno tradycyjna jak i komputerowa.

Wybrana aktywność Olgi w Fundacji Liderzy Przemian:

Wybrane grafiki, które Olga przygotowała w trakcie pobytu w Polsce:

Jej działalność w ramach wolontariatu można śledzić również na blogu:

https://medium.com/rummoolga-blog

Archiwum

Iryna Konoplianko

Od 1 października 2018 do 30 września 2019, ramach projektu Wolontariatu Europejskiego EVS gościliśmy wolontariuszkę z Ukrainy, Irynę Konoplianko, absolwentkę Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2016 r. Wolontariuszka, biorąc udział w działaniach projektowych, rozwijała swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne oraz związane z korzystaniem z nowych technologii. Głównym celem projektu „ ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w działaniu. Nowe zasoby internetowe” było stworzenie „okna możliwości” dla młodych ludzi na początku ich kariery. Iryna swoje działania i osiągnięcia dokumentowała na blogu:

https://konopliankointhespot.blogspot.com/

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.