VOLUNTEERING IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

VOLUNTEERING IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Alina Șapoșnicov 

Alina is a volunteer under the “ACT NOW! – knowledge and professionalism in action. Development of Internet resources of the” European Solidarity Corps. She has been with our Foundation since September 2021. Alina is from Moldova and is a graduate of the Study Tours to Poland Program for students (2018).

Archiwum

Olga Rummo

Olga was a volunteer under the “ACT NOW! – knowledge and professionalism in action. Development of Internet resources of the” European Solidarity Corps. She was in our Foudation from september 2019 till august 2021. Olga is from Belarus and is a graduate of the Study Tours to Poland Program for students (2017). Her areas of interest include: website design and graphics, both traditional and computer.

Selected activity of Olga in the Leaders of Change Foundation:

Selected graphics, prepared by Olga during her stay in Poland:

You can also follow her volunteer activities on the blog:

https://medium.com/rummoolga-blog

Olga documents her work on social media:

Archiwum

Iryna Konoplianko

Od 1 października 2018 do 30 września 2019, ramach projektu Wolontariatu Europejskiego EVS gościliśmy wolontariuszkę z Ukrainy, Irynę Konoplianko, absolwentkę Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2016 r. Wolontariuszka, biorąc udział w działaniach projektowych, rozwijała swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne oraz związane z korzystaniem z nowych technologii. Głównym celem projektu „ ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w działaniu. Nowe zasoby internetowe” było stworzenie „okna możliwości” dla młodych ludzi na początku ich kariery. Iryna swoje działania i osiągnięcia dokumentowała na blogu:

https://konopliankointhespot.blogspot.com/

We gather people who believe in the power of change.