VOLUNTEERING IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

VOLUNTEERING IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Olga Rummo

Olga is a volunteer under the “ACT NOW! – knowledge and professionalism in action. Development of Internet resources of the” European Solidarity Corps. She has been with our Foundation since October 1, 2019. Olga is from Belarus and is a graduate of the Study Tours to Poland Program for students (2017). Her areas of interest include: website design and graphics, both traditional and computer. During volunteering at the Foundation, she will develop her skills and gain experience in the non-governmental sector.

Selected activity of Olga in the Leaders of Change Foundation:

Selected graphics, prepared by Olga during her stay in Poland:

You can also follow her volunteer activities on the blog:

https://medium.com/rummoolga-blog

Olga documents her work on social media:

Archiwum

Iryna Konoplianko

Od 1 października 2018 do 30 września 2019, ramach projektu Wolontariatu Europejskiego EVS gościliśmy wolontariuszkę z Ukrainy, Irynę Konoplianko, absolwentkę Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2016 r. Wolontariuszka, biorąc udział w działaniach projektowych, rozwijała swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne oraz związane z korzystaniem z nowych technologii. Głównym celem projektu „ ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w działaniu. Nowe zasoby internetowe” było stworzenie „okna możliwości” dla młodych ludzi na początku ich kariery. Iryna swoje działania i osiągnięcia dokumentowała na blogu:

https://konopliankointhespot.blogspot.com/

We gather people who believe in the power of change.