Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Polskie doświadczenia zarządzania kryzysowego dla nowoutworzonych gromad na Ukrainie

W dniach 4-10 grudnia 2017 r. Program Study Tours to Poland Fundacji Liderzy Przemian zrealizował wizytę studyjną dla ukraińskich ekspertów ds. zarządzania kryzysowego pt. Polskie doświadczenia zarządzania kryzysowego dla nowoutworzonych gromad na Ukrainie.

Proces budowania nowych samorządowych gromad na Ukrainie doprowadził do powstania kilkuset nowych jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z zadań, jakie staje przed nimi jest dostosowanie systemu bezpieczeństwa ludności i zarządzania kryzysowego do nowych realiów, będących wynikiem zarówno reformy samorządowej jak i agresji rosyjskiej, której skutki są odczuwalne nie tylko w bezpośredniej strefie konfliktu na Donbasie ale w całym kraju, ponieważ zagrożenia działań dywersyjno-terrorystycznych nie ograniczają się wyłącznie do Donbasu.

Polski system bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego opiera się na wielu elementach. Są nimi instytucje państwa, analizujące i reagujące w przypadku pojawienia się zagrożeń oraz system ochotniczych straży pożarnych, który pozwala na szybką mobilizację wyszkolonych i odpowiednio wyposażonych ratowników w stosunkowo krótkim czasie i na wysokim poziomie profesjonalizmu.

Polskie doświadczenia w tej dziedzinie są niezwykle interesujące dla zmieniającej się Ukrainy i mogą inspirować zmiany. W tym celu do Polski przyjechała grupa ekspertów z różnych instytucji. Byli w niej przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSN), Komendy Głównej Policji, regionalnych struktur PSSN z obwodów winnickiego, sumskiego i donieckiego, liderzy nowoutworzonych gromad oraz organizacji pozarządowych, które współdziałają w procesie reformy samorządowej na Ukrainie.

W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z funkcjonowanie polskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe: Rządowe Biuro Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, Centrum Bezpieczeństwa M. St. Warszawy, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pruszkowie, Straż Miejska w Pruszkowie, Gminny Wydział Zarządzania Kryzysowego w Brwinowie. W trakcie wizyty wzięli udział w wykładach nt. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz polskiego systemu samorządu terytorialnego. Grupa odwiedziła także szereg jednostek OSP: w Brwinowie, Żółwinie oraz Ożarowie Mazowieckim gdzie uczestnicy mieli okazję w bardzo interesujący sposób zapoznać się z filozofią OSP, ich zadaniami, historią, metodami pracy. Ogromne wrażenie zrobiło zarówno wyposażenie poszczególnych straży pożarnych jak i poziom wyszkolenia strażaków-ochotników. Spotkanie ze strażakami było też okazją do nawiązania ciekawych znajomości i doświadczenia polskiej gościnności. Wnioski z wizyty mają być wykorzystane przy modelowaniu nowych rozwiązań systemu zarządzania kryzysowego na Ukrainie zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Ukraińscy partnerzy projektu, Centrum Rozwoju Samorządu w Winnicy oraz program U-LEAD opracowali film dokumentujący wizytę w Polsce:  https://drive.google.com/file/d/1YWOtf7Udv6_cZYvoj3x_9_pAReTdyI7N/view

 Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web