Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Podsumowanie I etapu „STP dla Ukrainy”

Zakończyliśmy I etap przyznawania środków finansowych w ramach ścieżki „STP dla Ukrainy”.

Cała suma do rozdysponowania (550 tys. zł) została przeznaczona na dofinansowanie działań na terenie Ukrainy. Dofinansowanie zyskało 50 inicjatyw absolwentów Programu STP.

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na: zakup środków medycznych i leków; benzyny, by umożliwić transport w związku z pomocą żywnościową i organizacją transportów humanitarnych, medyczną i ewakuacją ludności; zakup produktów żywnościowych zarówno na potrzeby wyżywienia osób w miejscach objętych walkami, jak i wsparcie żywnościowe osób, które schroniły się na terenie obwodów Ukrainy zachodniej; zakup produkty dla dzieci (żywność, pampersy) i seniorów; środki higieny osobistej. Ważnym elementem była również koordynacja pomocy humanitarnej – analiza potrzeb, opracowanie planu działań logistycznych, koordynacja wolontariatu w centrach pomocy humanitarnej.

Pojawiły się również inicjatywy o innym profilu pomocowym np. zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych, wsparcie członków organizacji, aktywnych bibliotekarzy, dokumentacja opowieści uchodźców (historia mówiona).

 

Dofinansowaniem objęte zostały inicjatywy na terenie 15 z 24 obwodów w Ukrainie (w tym też Kijów mający specjalny status administracyjny) . Najwięcej z nich to: obwód kijowski i Kijów, lwowski, tarnopolski i dniepropietrowski, winnicki, wołyński. Niektóre z inicjatyw realizowane są na terenie 2 obwodów, np. kijowskiego i charkowskiego. Udało się także przekazać środki dla kilku inicjatyw w miejscach, gdzie są bardzo nasilone działania wojenne – obwód charkowski, sumski.

Partnerami w realizacji tej ścieżko zdecydowało się być 7 dotychczasowych organizatorów wiyst studyjnych STP:

  • Fundacja Dobra Wola z Krakowa
  • Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja z Lublina
  • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Łodzi
  • Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska
  • Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności z Nowego Sącza
  • Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich z Wrocławia
  • Stowarzyszenie Level UP z Łodzi.

Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web