Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Inauguracja nowego roku stypendialnego Programu Kirklanda

26 września na Uniwersytet Opolski miała miejsce uroczysta inauguracja nowej edycji Programu Kirklanda i Kirkland Research.

Naszych stypendystów powitali: prof. Izabella Pisarek, prorektor ds. kształcenia i studentów UO, prof. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii UO, prof. Daniel Janecki, zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz dr inż. Dariusz Suszanowicz, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO.

Wykład inauguracyjny pt. „Śląsk – miejsce w którym jesteśmy, rys historyczno-kulturowy” wygłosił Michał Jakubik.

W tym roku Program rozpoczęło 34 stypendystów Programu Kirklanda oraz 7– stypendystów ścieżki Kirkland Research. Uczestnicy reprezentują 10 państw objętych Programem:  Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Ukrainę i Uzbekistan.

Uroczysta inauguracja była jednym z elementów programu orientacji , w trakcie którego Kirklandyści uczestniczyli w wykładach m.in. o historii Polski oraz o współczesnej Polsce i spotkaniu nt. funkcjonowania organizacji trzeciego sektora  warsztatów z różnic kulturowych oraz odbyli intensywny kurs nauki języka polskiego.


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web