Przejdź do treści
  • Polski
  • English

DYREKTORZY SZKÓŁ Z UKRAINY POZNAJĄ W ŁODZI NOWATORSKIE FORMY EDUKACJI

W dniach 1-7 października 2017 r. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zrealizowała projekt „Nowatorskie metody zarządzania edukacją. Polskie doświadczenia.” dla 15 dyrektorów szkół z Ukrainy z obwodu winnickiego i czernihowskiego. Wizyta ta była dofinansowana w ramach programu Study Tours to Poland. Celem projektu było zaprezentowanie systemu edukacji w Polsce, źródeł i sposobów finansowania, sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz systemu szkolenia nauczycieli a także prezentacja nowatorskich form edukacji.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty, ośrodkami kształcenia nauczycieli: Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz z dyrektorami szkół, które prowadzą nowatorskie projekty pracy z uczniami. Grupa odwiedziła: Publiczne Gimnazjum nr 17 gdzie nauczyciele byli obserwatorami lekcji otwartej prezentującej
pracę nauczyciela i uczniów w klasie dwujęzycznej i uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem na temat kwestii formalnych i administracyjnych związanych z zarządzaniem placówką edukacyjną. Spotkała się z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 81, która realizujące projekt „Szkoły w drodze” oparty na wsparciu ucznia metodą tutoringu, ze Szkołą Podstawową nr 149 prowadzącą edukację dla uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej (szkoła integracyjna) a także odwiedziła Szkołę Mistrzostwa Sportowego – prywatną szkołę, realizującą program szkoły publicznej o profilu sportowym.

 


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web