Blog

ZAWIESZAMY REKRUTACJE NA WIZYTY STUDYJNE

W związku z woją w Ukrainie Program Study Tours to Poland zawiesza rekrutacje na wizyty stydyjne do Polski.

Prosimy o śledzenie komunikatów zwiazanych z obecną aktywnością i działalnością Programu – https://studytours.pl/