Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Ogłoszenie nowej edycji konkursu na stypendia Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.
W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

Więcej informacji na stronie internetowej www.kirkland.edu.pl


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web