Przejdź do treści
  • Polski
  • English

STP zacieśnia współpracę z Charkowem

STP od lat intensywnie współpracuje z Charkowem, a kwietniowe wizyty studyjne były kolejnym udanym przykładem efektywności tej kooperacji. W ramach współpracy z Charkowską Radą Obwodową na początku kwietnia czternastu charkowskich samorządowców gościło w Poznaniu i województwie wielkopolskim, z kolei 16 kwietnia do Świnoujścia przyjechała grupa liderów społeczności lokalnych, zaangażowanych w budowanie samorządu terytorialnego. W grupie tej znaleźli się uczestnicy wizyt dla profesjonalistów z roku 2014, obecnie kierujący Centrum Wsparcia Samorządu Terytorialnego w Charkowie, oraz kierownicy nowoutworzonych gromad. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali  się z różnymi formami wspierania rozwoju samorządów. Znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy w tym zakresie był udział w X Baltic Business Forum w Świnoujściu, który dał uczestnikom możliwość zaprezentowania perspektyw rozwoju Charkowszczyzny oraz  zapoznania się z mechanizmami promocji i wspierania inwestycji. Uczestnicy wizyty odwiedzili również kilka gmin w otoczeniu Świnoujścia – wartościowe doświadczenia tamtejszych samorządów pomogą w wyborze optymalnych instrumentów rozwoju dla nowych gromad na Ukrainie.

Wizyta była współfinansowana ze środków międzynarodowego projektu U-LEAD, na który składają się środki Unii Europejskiej, Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Estonii.


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web