Przejdź do treści
 • Polski
 • English

Specjalna edycja Programu Kirkland Research dla Białorusi

Ogłosiliśmy nabór na Program Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi. Edycja ta jest kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych, będących obywatelami Białorusi, posiadających przynajmniej stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Dopuszczamy także udział w Programie osób, które ukończyły 3 rok studiów doktoranckich i przygotowują pracę doktorską oraz mają udokumentowany dorobek w postaci publikacji.

Stypendium przewidziane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy) od początku lutego 2022 do końca czerwca 2022.

OFERTA PROGRAMU

 • Możliwość prowadzenia badań pod opieką doświadczonych pracowników naukowych
 • Stypendium w wysokości 11 000 PLN w 5 ratach
 • Zakwaterowanie w Polsce przez okres 5 miesięcy
 • Ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
 • Zwrot kosztów podróży do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
 • Udział w 2 zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów Programu Stypendialnego im. Kirklanda
 • Pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej
 • Kurs języka polskiego
 • Fundusz na zakup materiałów i pomocy naukowych
 • Pokrycie opłat wizowych

 

KRYTERIA FORMALNE

 • miejsce zamieszkania i obywatelstwo Republiki Białoruś
 • wiek do 45 lat
 • tytuł doktora (kandydat nauk) albo zaświadczenie o ukończeniu 3-go roku studiów doktoranckich
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 3 lata
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
 • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 albo znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i dodatkowo znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 8 listopada 2021 r.

 

Więcej informacji: KIRKLAND RESEARCH DLA KANDYDATÓW Z BIAŁORUSI


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web