Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Program Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi

Rozpoczęliśmy rekrutację do specjalnej edycji Programu Kirkland Research na rok akademicki 2020/2021 dla Kandydatów z Białorusi!

Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2020 r.

Szczegóły konkursu: Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi

W 2016 roku w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda utworzona została nowa ścieżka naukowa – Program Kirkland Research, będąca odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.

Program Kirkland Research oferuje stypendystom jednosemestralny pobyt badawczy, polegający na indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być
przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy. Stypendyści programu Kirkland
Research, nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych na uczelniach.

Program Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi kierowany jest do doświadczonych pracowników naukowych, będących obywatelami Białorusi, posiadających przynajmniej stopień
doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Dopuszczamy także udział w Programie osób, które ukończyły 3 rok studiów doktoranckich i przygotowują pracę doktorską oraz mają udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Stypendium przewidziane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy) od początku lutego 2021 do końca czerwca 2021

ZAPRASZAMY !


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web