Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Podsumowanie XVIII edycji Programu Kirklanda

29 czerwca 2017 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Programu Kirklanda z rocznika 2017/2018. W tym roku udział w Programie zakończyło z sukcesem czterdziestu dwóch Stypendystów, w tym dwadzieścia dziewięć osób z Ukrainy, pięć osób z Gruzji, cztery osoby z Białorusi, trzy osoby z Rosji oraz dwie osoby z Armenii. Dodatkowo cztery osoby zakończyły Kirkland Research – pilotażową ścieżkę badawczą, która debiutowała w tym roku w ramach Programu głównego. Tegoroczne prace dyplomowe, pisane przez Stypendystów pod kierunkiem opiekunów naukowo-dydaktycznych, zostały bardzo wysoko ocenione – wyróżnienia przyznano aż piętnastu dyplomom.

W tym roku akademickim wśród Kirklandystów przeważały osoby zajmujące się zawodowo ekonomią i zarządzaniem (dziesięć osób), dominujący w ostatnich latach prawnicy znaleźli się na drugim miejscu (dziewięć osób), a na miejscu trzecim – osoby specjalizujące się zarządzaniu edukacją (sześć osób). Stypendyści, jak co roku, mieli również możliwość uzyskania dofinansowania studiów podyplomowych w ramach pakietu dydaktycznego – z tej szansy skorzystało trzynaście osób, kolejnych piętnaście osób skorzystało z dodatkowych lekcji języka polskiego oraz angielskiego. Stypendyści wzięli również udział w szeregu konferencji (m.in. Welconomy Froum w Toruniu, Open Eyes Economy Summit w Krakowie, Sektor 3.0 w Warszawie), szkoleń oraz staży zawodowych.

Poza osiągnięciami naukowymi oraz związanymi z rozwojem zawodowym, Stypendyści angażowali się w różnorodne akcje społeczne i edukacyjne. Ivane Kopadze, w ramach grantu otrzymanego od programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zorganizował warsztaty języka gruzińskiego a Roman Sacharov, wykorzystując grant z tego samego programu, zorganizował prelekcję i pokaz poświęcony rosyjskiej kinematografii. Anzor Burjanadze, w ramach stażu zawodowego, włączył się w realizację Programu „Dwie strony sieci” zainicjowanemu przez Wojewódzką Komendę Policji, a poświęconemu zagrożeniom czyhającym na dzieci w Internecie, z kolei Anna Petiurenko została wolontariuszką Centrum Maltańskiego w Krakowie.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom zaangażowanym w realizację tegorocznej edycji Programu. W szczególności pragniemy podziękować Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności finansującej Program Kirklanda;  Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; Rektorom i Dziekanom uczelni uczestniczących w Programie; Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz placówkom dyplomatycznym;  koordynatorom regionalnym Programu Kirklanda: dr Arturowi Wysockiemu z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Pani Urszuli Brodzie z Uniwersytetu Wrocławskiego, Panu Michałowi Zającowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pani Joannie Janas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz prof. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; opiekunom naukowym; animatorom społeczno-kulturalnym: Pani Bognie Frąszczak z Poznania,  Panie Dianie Brutyan z Warszawy, Pani Irinie Tkeshelashvili z Wrocławia, Pani Łucji Reczek z Krakowa oraz Pani Ewelinie Pyzik z Lublina, oraz wszystkim innym instytucjom oraz osobom zaangażowanym w realizację Programu.


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web