Blog

Konkurs dla studentów z Mołdawii i Ukrainy

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia otwierają rekrutację do udziału w Programie Study Tours to Poland dla zmotywowanych, aktywnych młodych ludzi z Mołdawii i Ukrainy.

Naszym celem jest, aby ludzie z różnych krajów mogli się spotkać i poznać. W ten sposób chcemy budować i rozwijać relacje w naszej części Europy. Punktem odniesienia w tym procesie są osoby i instytucje z Polski, które dzielą się z uczestnikami swoimi sukcesami i napotykanymi wyzwaniami.

STP to nie tylko zdobywanie nowych doświadczeń, ale także dzielenie się własnymi. I choć czasu na odpoczynek nie ma zbyt wiele, to wspólne spędzanie wolnego czasu z innymi uczestnikami wizyty, organizatorami i wolontariuszami pozwala na bliższe poznanie rówieśników i rówieśniczek z sąsiednich krajów oraz nawiązanie nowych przyjaźni.

Rekrutacja on–line trwa do 22 stycznia 2024 r.

Wizyty zaplanowane są na kwiecień-maj 2024 r.

Zachęcamy osoby, które są aktywne, otwarte, chcące zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty oraz poznać rówieśników.

W obecnej edycji STP mogą uczestniczyć:

 • osoby w wieku 18-22 lat
 • obywatele  Mołdawii i Ukrainy
 • osoby studiujące w wymienionych powyżej krajach oraz w innych państwach takich jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Republika Czeska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia
 • studenci posiadający ważny paszport
 • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Program wizyt studentów obejmuje m.in.:Spotkania z liderami życia publicznego w Polsce

 • Wizyty i dyskusje w urzędach i instytucjach publicznych
 • Poznanie kultury i historii Polski.
 • Pokazanie specyfiki regionów
 • Wizyty w redakcjach gazet lub rozgłośni radiowych i telewizyjnych, spotkania z dziennikarzami
 • Prezentacje organizacji pozarządowych, ich miejsca w społeczeństwie, dialogu z władzami różnych szczebli oraz działania na rzecz wspólnot lokalnych
 • Prezentacje innowacji w biznesie i aktywności gospodarczej
 • Spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami, form aktywności społecznej studentów

Formularze aplikacyjne dostępne są: w języku angielskim i języku ukraińskim

Bieżące informacje na temat rekrutacji można śledzić na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.