Przejdź do treści
  • Polski
  • English

KIRKLANDYŚCI UCZESTNICZYLI W GLOBAL FORUM IN WARSAW

W dniach 6-7 lipca nasi absolwenci uczestniczyli w Global Forum 2017. To coroczne spotkanie polityków i dyplomatów z całego świata organizowane przez Atlantic Council i miasto Wrocław. W 2017 wraz z WGF odbyło się także „Forum Państw Trójmorza” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jmorze), w którym udział wzięło 12 przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Ze względu na wizytę prezydenta USA w Polsce impreza, odbywająca się tradycyjnie we Wrocławiu, została wyjątkowo przeniesiona do Warszawy, by umożliwić jej uczestnikom udział na żywo w spotkaniu z Donaldem Trumpem na pl. Krasińskich.

Do Warszawy przyjechało 6 Kirklandystów z Ukrainy i Azerbejdżanu, którzy w swoich krajach pracują w sferze relacji międzynarodowych i bezpieczeństwa. Ich udział w Forum był możliwy dzięki grantom absolwenckim przyznanym przez Fundację Liderzy Przemian. Cieszymy się, że odwiedzili nas w biurze Fundacji!

Fotografie: Roman Sydorchuk


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web