Blog

Inauguracja roku w ramach Białoruskiego Funduszu Stypendialnego (BiaFuS)

15 września została oficjalnie zainaugurowany kolejny rok akademicki wGraduate School for Social Research (GSSR) PAN, w ramach którego funkcjonuje również Białoruski Fundusz Stypendialny (BiaFuS)

– wspólny projekt Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Fundacji Liderzy Przemian oferujący czteroletnie stypendia doktoranckie dla obywateli Białorusi.
Inaugurację prowadziła dyrektor GSSR prof. Irina Tomescu-Dubrow. Gości powitał także prof. Andrzej Rychard – dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Stypendyści studiujący w ramach BiaFus będą brali udział w niektórych elementach Lane Kirkland Scholarship Program, w tym części programu orientacyjnego w drugiej części września 2021 r., kursie języka polskiego oraz 3 spotkaniach uczestników Programu w różnych miastach Polski.
Stypendia są finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.