Przejdź do treści
  • Polski
  • English

Inauguracja roku stypendialnego Programu Kirklanda

24 września 2018 w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 19 edycji Programu im. Lane’a Kirklanda oraz trzecia edycja Programu Kirkland Research. Stypendystów przywitał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z UMC,  Krzysztof Komorski, wiceprezydent Lublina oraz Konsul Ukrainy w Konsulacie Generalnym w Lublinie – Pani Svitlana Horbovska Słowa powitania do stypendystów wygłosił także dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta – Krzysztof Łątka. Do debiutujących Kirklandystów zwrócił się  Ihor Ius, absolwent Programu, który obecnie pracuje w Konsulacie Ukrainy w Lublinie – podzielił się on swoimi wrażeniami i doświaWykład inauguracyjny na temat konfliktów globalnych, który spotkał się z dużym zainteresowaniem wygłosił dr hab. Wojciech Janicki z UMCS.

Kirkladyści spędzą w Lublinie kolejny tydzień w ramach tzw. programu orientacji. Orientacja to cykl spotkań organizacyjnych, integracyjnych, wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z historią i kulturą Polski, spotkań z przedstawicielami NGO i samorządów oraz lekcji języka polskiego. Orientacja ma ułatwić debiutującym Kirkladystom wzajemne poznanie się, przybliżyć polską kulturę i język oraz wprowadzić w życie akademickie.

Po zakończeniu orientacji stypendyści rozpoczną studia w pięciu ośrodkach akademickich w Polsce: w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. W trakcie studiów podejmą również staże zawodowe, związane z dziedzinami, którymi zajmują się zawodowo lub naukowo. W 19 edycji stypendium udział biorą przedstawiciele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji.


Udostępnij:
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web