BiaFuS

BiaFuS

Program Stypendialny BiaFuS jest wspólną ofertą Fundacji Liderzy Przemian oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia zostały przyznane dwóm najwybitniejszym kandydatom z Białorusi aplikującym do szkoły doktorskiej w 2021 roku.

Preferowani byli aktywni obywatele mieszkający obecnie na Białorusi, którzy planują akademickie projekty badawcze istotne również dla rozwoju ich krajów, a którzy nie ukończyli studiów magisterskich w Polsce.

Stypendia BiaFuS są wypłacane przez 12 miesięcy (w wysokości 3 780 zł miesięcznie po obowiązkowym opodatkowaniu) każdego roku akademickiego studiów doktoranckich (4 lata).

Jednym z podstawowych warunków przyjęcia na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN była znajomość języka angielskiego. Podczas indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych każdy kandydat musiał wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie badań i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku. (szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych na stronie www.gssr.edu.pl/admissions)

Stypendyści biorą udział w niektórych elementach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w tym części programu orientacyjnego w drugiej części września 2021 r., kursie języka polskiego oraz 3 spotkaniach uczestników Programu w różnych miastach Polski.

Stypendia są finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Więcej o Instytucie Socjologi i Filozofii PAN można dowiedzieć się na stronie: ww.gssr.edu.pl

Więcej szczegółów: ANNOUNCEMENT