Przejdź do treści
  • Polski
  • English

BiaFuS

Program Stypendialny BiaFuS jest wspólną ofertą Fundacji Liderzy Przemian oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia zostną przyznane najwybitniejszym kandydatom z Białorusi aplikującym do szkoły doktorskiej w 2022 roku.

Preferowani są aktywni obywatele mieszkający obecnie na Białorusi, którzy planują akademickie projekty badawcze istotne również dla rozwoju ich krajów, a którzy nie ukończyli studiów magisterskich w Polsce.

Stypendia BiaFuS są wypłacane przez 12 miesięcy (w wysokości 5 226 zł miesięcznie po obowiązkowym opodatkowaniu) każdego roku akademickiego studiów doktoranckich (4 lata).

Jednym z podstawowych warunków przyjęcia na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN jest znajomość języka angielskiego. Podczas indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych każdy kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie badań i uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku. (szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych na stronie https://www.gssr.edu.pl/admissions/phd-in-philosophy-or-sociology/eligibility/)

Stypendyści wezmą udział w niektórych elementach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w tym części programu orientacyjnego w drugiej części września 2022 r., kursie języka polskiego oraz 3 spotkaniach uczestników Programu w różnych miastach Polski.

Stypendia są finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Więcej o Instytucie Socjologi i Filozofii PAN można dowiedzieć się na stronie: ww.gssr.edu.pl

Copyright © Fundacja Liderzy Przemian
realizacja strony internetowej: rock the web