WEASA

WARSZAWSKA LETNIA
SZKOŁA EURO-ATLANTYCKA

(WEASA)

Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest platformą wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz budowania sieci kontaktów dla ekspertów i specjalistów z Państw Partnerstwa Wschodniego.

Jest to wspólna inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz German Marshall Fund.

Program Study Tours to Poland jest współrealizatorem projektu WEASA w ramach PAFW.

Procesy modernizacji i przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego są uwarunkowane skomplikowanymi doświadczeniami historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz różnymi wpływami geopolitycznymi. Od sukcesu przemian w regionie zależy nie tylko kształt politycznej mapy naszego kontynentu, dobrobyt i ekonomiczny rozwój jego społeczeństw, ale także bezpieczeństwo i stabilizacja całej Europy. Wiedza na temat procesów transformacyjnych oraz integracyjnych może być pomocna w budowaniu własnych strategii rozwoju i reformowania poszczególnych krajów

Seminaria i warsztaty
dla obecnych i przyszłych
analityków, ekspertów,
urzędników państwowych
i dziennikarzy z krajów
Partnerstwa Wschodniego.

Program WEASA jest skoncentrowany na 3 głównych obszarach: integracji europejskiej, transformacji systemowej i relacji transatlantyckich.

WEASA jest skierowana do ekspertów, analityków oraz doradców pracujących w centrach analitycznych, ośrodkach naukowych oraz instytucjach państwowych i strukturach politycznych krajów Partnerstwa Wschodniego.

Pilotażowa edycja odbyła się w 2013 roku. Wzięły w niej udział 44 osoby ze wszystkich krajów PW. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów oraz dyskutować m.in. z Günterem Verheugenem – byłym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Jackiem Saryuszem-Wolskim MEP, Leszkiem Balcerowiczem – twórcą transformacji systemowej w Polsce, Robertem Wexlerem – członkiem Izby Reprezentantów USA, Gertem Weisskirchenem – byłym członkiem Bundestagu, Pawłem Sameckim – Dyrektorem NBP i byłym Komisarzem UE, Gerhardem Stahlem – Sekretarzem Generalnym Komitetu Regionów UE oraz wielu innymi znakomitymi ekspertami i naukowcami.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach WEASA!

Więcej informacji na

www.weasa.org

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.