Kontakt

Fundacja
Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

Email: fundacja@leadersofchange.pl

Zespół

AGATA WIERZBOWSKA-MIAZGA

Prezes Zarządu FLP

agata.wierzbowska@leadersofchange.pl
+48 503 012 971

URSZULA
SOBIECKA

Członek Zarządu
Dyrektor Programu Kirklanda

urszula.sobiecka@kirkland.edu.pl
+48 504 103 904

MIROSŁAW SKÓRKA

Dyrektor Programu
Studytours to Poland

miroslaw.skorka@studytours.pl
+48 691 848 002

JERZY REJT

Konsultant Programu
Study Tours to Poland

jerzy.rejt@studytours.pl
+48 691 848 358

LENA PRUSINOWSKA

Koordynator Programu
Studytours to Poland

lena.prusinowska@studytours.pl
+48 691 848 081

ANNA WIĘCEK

Koordynator ds. Organizacji
Programu Kirklanda

anna.wiecek@kirkland.edu.pl
+48 607 177 715

JOANNA STANISŁAWSKA

Koordynator Projektów
Poststypendialnych Programu Kirklanda

joanna.stanislawska@kirkland.edu.pl
+48 669 407 514

Anna Jakowska

Koordynator ds. Promocji i Projektów
Poststypendialnych Programu Kirklanda

anna.jakowska@kirkland.edu.pl
+48 501 332 021

MACIEJ PUŁAWSKI

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

maciej.pulawski@leadersofchange.pl

POLINA CHINMCZUK

Asystent Programu Kirklanda

polina.chinimczuk@kirkland.edu.pl
+48 508 834 611

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.