Articles posted by anna

All posts by anna

Specjalna edycja Programu Kirkland Research dla Białorusi

Ogłosiliśmy nabór na Program Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi. Edycja ta jest kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych, będących obywatelami Białorusi, posiadających przynajmniej stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji. Dopuszczamy także udział w Programie osób, które ukończyły 3 rok studiów doktoranckich i przygotowują pracę doktorską oraz mają udokumentowany dorobek w postaci publikacji. … Continue reading Specjalna edycja Programu Kirkland Research dla Białorusi