Articles posted by maciej

All posts by maciej

Konkurs na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku W ramach Programu oferujemy krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów … Continue reading Konkurs na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku

1 grudnia Absolwentki Programu Kirklanda zorganizowały Forum Bałtycko-Czarnomorskie

Jesteśmy naprawdę dumni! Już w rok po ukończeniu stypendium Absolwentki Programu Kirklanda zorganizowały Forum, na które zjechali się przedstawiciele najwyższych elit politycznych regionu. Staraniem Iryny Wereszczuk, z pomocą Natalii Zubchenko,  1 grudnia 2016 r. w Kijowie odbyło się I Forum Bałtycko Czarnomorskie, na którym gościli  m. in. Gienadij Burbulis, Wiktor Juszczenko , Leonid Krawczuk, Leonid … Continue reading 1 grudnia Absolwentki Programu Kirklanda zorganizowały Forum Bałtycko-Czarnomorskie

Konkurs na operatorów wizyt studyjnych dla studentów w roku 2017

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej. Study Tours to Poland dla studentów realizowany jest w ramach Programu „STP – Wizyty Studyjne w Polsce”. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. … Continue reading Konkurs na operatorów wizyt studyjnych dla studentów w roku 2017

Ogłoszenie nowej edycji konkursu na stypendia Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa … Continue reading Ogłoszenie nowej edycji konkursu na stypendia Kirklanda

WEASA 2017 – zaproszenie do składania wniosków

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników V edycji współorganizowanej przez naszą fundację Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA). Tematyka to “Digital Community: Security, Information and Economy”. Termin zgłoszeń upływa 19 lutego 2017, o godz. 23:59 (GMT+1). http://www.weasa.org/weasa-2017-call-applications/

Nabór uczestników na wizyty studyjne dla studentów

Trwa nabór uczestników wizyt studyjnych do Polski wiosną 2017 r. Do składania aplikacji zapraszamy aktywnych studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Federacji Rosyjskiej (z obwodów kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt Petersburg) w wieku 18-21 lat. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie domowej Programu www.studytours.pl (w językach białoruskim, rosyjskim i ukraińskim) oraz na profilu STP … Continue reading Nabór uczestników na wizyty studyjne dla studentów