Articles posted by anna

All posts by anna

Zakończenie stypendium dla uczestników programu Kirkland Research

28 stycznia odbyło się zakończenie stypendium dla naukowców uczestniczących w programie Kirkland Research oraz powitanie nowych stypendystów w ramach specjalnej edycji Kirkland Research dla Białorusi. W tym roku ścieżkę naukową Programu Kirklanda ukoniczyły 4 osoby (2 osoby z Ukrainy, 1 z Gruzji, 1 z Rosji), powiększając grono absolwentów. Kirkland Research isnieje od 2016 toku. Obecnie … Continue reading Zakończenie stypendium dla uczestników programu Kirkland Research

Rekrutacja do PROGRAMU KIRKLANDA & KIRKLAND RESEARCH

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu

Specjalna edycja Programu Kirkland Research dla Białorusi

Ogłosiliśmy nabór na Program Kirkland Research dla kandydatów z Białorusi. Edycja ta jest kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych, będących obywatelami Białorusi, posiadających przynajmniej stopień doktora oraz udokumentowany dorobek w postaci publikacji.

Wolontariuszka EVS w naszej Fundacji

Alina Şapoşnicov rozpoczęła w Fundacji Liderzy Przemian roczny wolontariat w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Alina pochodzi z Kiszyniowa. Brała udział w Programie Study Tours to Poland dla Studentów. Serdecznie witamy w naszym zespole! Życzymy wielu ciekawych wydarzeń i dobrego czasu w Polsce!