AKTUALNOŚCI

Pod koniec marca Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian oraz stypendyści Programu in. Lane’a Kirklanda mieli okazję gościć na antenie Radia Kraków.  Rozmowa, prowadzona przez redaktora Mariusza Bartkowicza, dotyczyła Programu Kirklanda oraz wrażeń Kirklandystów z pobytu w Polsce. Grono tegorocznych stypendystów reprezentowali Ivane Kopadze  z Gruzji, Yauhen Furs ...
24 marca zakończyła się czterodniowa wizyta studyjna w Mołdawii zatytułowana: Rozwój lokalny na obszarach wiejskich i w miastach – rozwiązania systemowe (podejście LEADER i rewitalizacja). Celem projektu było nawiązanie współpracy między Absolwentami Programu Kirklanda działającymi w obszarze rozwoju lokalnego (zarówno w obszarach wiejskich, jak i w obszarach ...
W ramach wsparcia reformy samorządowej Konsulat Generalny RP w Charkowie zaprosił program Study Tours to Poland do współorganizacji oraz przeprowadzenia serii wykładów i spotkań z przedstawicielami władz lokalnych obwodu charkowskiego, zainteresowanych i zaangażowanych we wdrożenie tej reformy. Wykłady, prezentacje oraz dyskusje odbyły się w Charkowie oraz miejscowościach ...
W dniach 10-17 marca w ramach programu Study Tours to Poland prowadzimy projekt Warsztaty STP dla 15 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy, absolwentów wizyt studyjnych STP z ubiegłych lat. Zaproszeni uczestnicy to młodzi ludzie, którzy angażują się w życie swoich społeczności lokalnych.

O NASZYCH PROGRAMACH OPOWIADAJĄ

TARAS

UKRAINA

ukraina

Wizyta w Polsce uświadomiła mi, jak mogłaby wyglądać niedługo Ukraina. Teraz już wiem, co trzeba robić by tak się stało. Nasz kraje są podobne, więc u siebie musimy użyć tych samych praktyk.

NADIYA

MOŁDAWIA

mołdawia

Study Tours to Poland to nie tylko wizyty studyjne, ale też możliwość spotkania ludzi z innych krajów, którzy mają podobne do twoich ideały i cele. STP pokazuje nam, że razem możemy więcej.

VAKHTANG

GRUZJA

Program im. Lane’a Kirklanda to jedna z niewielu możliwości poznania wszystkich aspektów przeprowadzania ważnych przemian. To inkubator prawdziwych liderów.

NASZ FUNDATOR

WSPIERAJĄ NAS

nawa logo

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.