AKTUALNOŚCI

Po sukcesie I Forum Bałtycko-Czarnomorskiego (patrz: Aktualności), absolwentka Programu Kirklanda Iryna Vereshchuk, z pomocą organizacyjną Natalii Zubchenko (również absolwentki rocznika 2015/2016) zorganizowały kolejne spotkaniefirmowane przez Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich (http://centrebbs.org). 9-10 marca w Kownie, przy wsparciu Uniwersytetu Witolda Wielkiego i władz miasta Kowna, odbyło się II Forum ...
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2017 roku W ramach Programu oferujemy krótkoterminowe staże badawczo-naukowe dla osób mających już ugruntowaną pozycję ...
Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej. Study Tours to Poland dla studentów realizowany jest w ramach Programu „STP – Wizyty Studyjne w Polsce”. ...

O NASZYCH PROGRAMACH OPOWIADAJĄ

TARAS

UKRAINA

ukraina

Wizyta w Polsce uświadomiła mi, jak mogłaby wyglądać niedługo Ukraina. Teraz już wiem, co trzeba robić by tak się stało. Nasz kraje są podobne, więc u siebie musimy użyć tych samych praktyk.

NADIYA

MOŁDAWIA

mołdawia

Study Tours to Poland to nie tylko wizyty studyjne, ale też możliwość spotkania ludzi z innych krajów, którzy mają podobne do twoich ideały i cele. STP pokazuje nam, że razem możemy więcej.

VAKHTANG

GRUZJA

Program im. Lane’a Kirklanda to jedna z niewielu możliwości poznania wszystkich aspektów przeprowadzania ważnych przemian. To inkubator prawdziwych liderów.

NASZ FUNDATOR

WSPIERAJĄ NAS

Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.